Strona Główna Mapa serwisu PomocRozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą.

Zapraszamy na stronę projektu..

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”im. Jana Pawła II w Górnie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

czytaj więcej..
Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie

czytaj więcej..


SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

Misja zakładu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej oraz specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki i medycyny pracy. W lipcu 2007 r. Zakład wdrożył system zarządzania jakością w zakresie usług medycznych. Obecnie obowiązujący Certyfikat jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Atutem zakładu jest specyficzna lokalizacja. Położenie na terenie leśnym i izolacja od aglomeracji miejskiej eliminuje zanieczyszczenie przemysłowe środowiska. Leczenie w specyficznym mikroklimacie o walorach zdrowotnych, zapewniają lasy sosnowe wydzielające zdrowotne olejki eteryczne drzew iglastych.

Świadczymy usługi w zakresie:

Lecznictwa szpitalnego

 • Izba Przyjęć
 • Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Opieki długoterminowej

 • Zakład Opieki Paliatywnej
 • Hospicjum Domowe
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa

Specjalistyki ambulatoryjnej

 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Rehabilitacji leczniczej

  • Poradnia Rehabilitacyjna
  • Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej

  Diagnostyki

  • Laboratorium analityczne
  • Pracownie RTG, EKG, USG z kolorowym Dopplerem

  Medycyny pracy

  © Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
  ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, pow. Rzeszów PL - tel. +48 17 771-53-00, fax. +48 17 772-89-68, e-mail: biuro@gorno.eu